Home Machines Sprayers JarMet jarmet навесни

Mounted Sprayers JARMET

JarMet mounted field sprayers are intended for chemical protection of plants as well as for mineral fertilization using liquid fertilizers.

навесна, щангова type

300 - 1 200 л tank size

10 - 18 м working width

Highlights Models
Inquiry

Highlights

пълна хидравлика

Навесните пръскачки JarMet могат да се оборудват с напълно хидравлично управление и окачване на щангите. 

Models

модел Simple
  • type навесна, щангова
  • tank size 300 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200 л
  • working width 10 / 12 / 15 / 18 м
  • boom FS стоманизирана
модел Bianco Line
  • type навесна, щангова
  • tank size 300 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200 л
  • working width 10 / 12 / 15 / 18 м
  • boom стоманизирана, пълна хидравлика