Home Machines Надробител на рулони Sipma SIPMA RB 1200 KRUK, SIPMA RB 1500 KRUK

Sipma RB 1200 KRUK, Sipma RB 1500 KRUK

SIPMA RB 1200 KRUK и RB 1500 KRUK произведени от SIPMA S.A. са проектиране за надробяване, хранене или разтилане на люцерна, слама и люцернени силажи, както в обори, така и на открити пространства.
 

Models Gallery
Inquiry

Gallery