Home Machines Ploughs Lemken Lemken Juwel 7 M

Lemken Juwel 7 M

ТЕХНИКА НА ОРАН, ОТКРИВАЩА НОВИ ХОРИЗОНТИ.

Новото поколение плугове Lemken Juwel 7M съчетават надежност, лекота на използване и високо качество на работа. С новият механизъм на обръщане UniTurn M 100, обръщането на плуга е плавно и много надежно с достатъчно пространство между опорното колело и почвата.

навесен, обръщателен type

от 3 до 6 bodies

30 - 50 см working width per body

796 - 1 605 кг weight

120 - 240 к.с. power required

Highlights Models Specifications Gallery
Inquiry

Highlights

Optiquick = перфектна оран

Прецизната настройка на плуга е от решаващо значение за минимизиране на износването и за значително намаляване на разхода на гориво. За тази цел, LEMKEN е разработил своята ненадмината система за настройка Optiquick, която се използва и при Juwel. Optiquick може да се използва за задаване на ширината на първата бразда, независимо от теглителната линия на трактора. 

Optiquick - настройка от едно място

Системата за настройка LEMKEN Optiquick гарантира, че при оран тракторът няма да се влияе от странични сили. 

Защита от претоварване

Всички системи за защита, механична или хидравлична, от претоварване на LEMKEN предпазват от повреди плуга. Защитата от претоварване на всички плугове Juwel се отличава с нейното плавно сработване, гарантираща, защита както на трактора, така и на плуга.

Models

Lemken Juwel 7 M N 90
 • type навесен, обръщателен
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 6
 • working width per body 30 - 45 см
 • inter-body clearance 90 см
 • protection Срезен болт
 • weight 796 - 1 452 кг
 • power required 120 - 240 к.с.
Lemken Juwel 7 М N 100
 • type навесен, обръщателен
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 6
 • working width per body 33 - 50 см
 • inter-body clearance 100 см
 • protection Срезен болт
 • weight 808 - 1 476 кг
 • power required 120 - 240 к.с.
Lemken Juwel 7 М L 90
 • type навесен, обръщателен
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 5
 • working width per body 30 - 45 см
 • inter-body clearance 90 см
 • protection X (механична NON STOP) или Т (хидравлична Hydromatic)
 • weight 1 009 - 1 447 кг
 • power required 120 - 200 к.с.
Lemken Juwel 7 М L 100
 • type навесен, обръщателен
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 5
 • working width per body 33 - 50 см
 • inter-body clearance 100 см
 • protection X (механична NON STOP) или Т (хидравлична Hydromatic)
 • weight 1 021 - 1 467 кг
 • power required 120 - 200 к.с.
Lemken Juwel 7 M V N 90
 • type навесен, обръщателен, варио
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 4 до 6
 • working width per body 30 - 50 см
 • inter-body clearance 90 см
 • protection Срезен болт
 • weight 1 166 - 1 730 кг
 • power required 140 - 270 к.с.
Lemken Juwel 7 M V N 100
 • type навесен, обръщателен, варио
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 6
 • working width per body 30 - 55 см
 • inter-body clearance 100 см
 • protection Срезен болт
 • weight 907 - 1 754 кг
 • power required 120 - 240 к.с.
Lemken Juwel 7 M V L 90
 • type навесен, обръщателен, варио
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 4 до 5
 • working width per body 30 - 50 см
 • inter-body clearance 90 см
 • protection X (механична NON STOP) или Т (хидравлична Hydromatic)
 • weight 1 450 - 1 672 кг
 • power required 140 - 220 к.с.
Lemken Juwel 7 M V L 100
 • type навесен, обръщателен, варио
 • beam box section 120 x 120 x 10 мм
 • bodies от 3 до 5
 • working width per body 30 - 55 см
 • inter-body clearance 100 см
 • protection X (механична NON STOP) или Т (хидравлична Hydromatic)
 • weight 1 120 - 1 692 кг
 • power required 120 - 200 к.с.

Specifications

JUWEL 7 M
Juwel 7 M 3 N 90 Juwel 7 M 3+1 N 90 Juwel 7 M 4 N 90 Juwel 7 M 4+1 N 90 Juwel 7 M 3 N 100 Juwel 7 M 3+1 N 100 Juwel 7 M 4 N 100 Juwel 7 M 4+1 N 100
Tractor output (HP) 70 - 100 80 - 130 80 - 130 90 - 160 70 - 100 80 - 130 80 - 130 90 - 160
Tractor output (kW) 51 - 74 59 - 96 59 - 96 66 - 118 51 - 74 59 - 96 59 - 96 66 - 118
Weight (kg) 796 1018 1008 1230 808 1034 1024 1250
Working width (cm) 30, 35, 40, 45 30, 35, 40, 45 30, 35, 40, 45 30, 35, 40, 45 33, 38, 44, 50 33, 38, 44, 50 33, 38, 44, 50 33, 38, 44, 50
Number of furrows 3 3+1 4 4+1 3 3+1 4 4+1
Interbody clearance (cm) 90 90 90 90 100 100 100 100