Home Machines Fertilizer spreaders Lemken LEMKEN TAURI 12

тороразпръсквачка LEMKEN TAURI 12

TAURI – READY FOR ANYTHING
The Tauri 8 impresses with a large loading volume of up to 3,000 litres. This implement delivers higher fertilising efficacy through large working widths of up to 36 metres in addition to a greater tank capacity. Equipment such as the weighing system, width section control and ISOBUS preparation make fertilising with the Tauri 12 not only highly precise but also very comfortable!

навесни type

1 500 - 3 000 л volume

12 - 36 м working width

405 - 500 кг weight

Highlights Models Gallery
Inquiry

Highlights

Автоматично претегляне

Непрекъснатото, автоматично претегляне по време на работа, гарантира, че торът се прилага последователно и равномерно, дори ако свойствата на потока гранули се променят.

До 10% икономия на торове

Често фермерите забелязват твърде късно, че са торили с неправилна скорост, но новата система за претегляне на LEMKEN превръща подобни грешки в минало. Системата предотвратява загубите, които могат да възникнат поради неточност и неспазване на технологията на торене, до 10%

Равномерно торене дори на склонове

Торачката има сензор за наклон, гарантиращ, че се поддържат равномерни порции подавана тор дори при движение по наклони. Сензорът автоматично се настройва за грешки в измерванията в резултат на неравномерно изместване на теглото по време на работа.

Лекота на управление

Независимо дали използвате един от терминалите на LEMKEN CCI или някой друг терминал, торачките Lemken Tauri 12 са с ISOBUS подготовката  (стандарт). Следователно, можете просто да свържете терминала си и да започнете да торите.

Models

TAURI 12 1500
 • type навесни
 • volume 1 500 л
 • working width 12 - 36 м
 • transmission ВОМ 540 об/мин
 • weight 405 кг
 • shutter actuation хидравлично задействане на шибърите, разделено дясно/ляво
TAURI 12 2150
 • type навесни
 • volume 2 150 л
 • working width 12 - 36 м
 • transmission ВОМ 540 об/мин
 • weight 450 кг
 • shutter actuation хидравлично задействане на шибърите, разделено дясно/ляво
TAURI 12 2350
 • type навесни
 • volume 2 350 л
 • working width 12 - 36 м
 • transmission ВОМ 540 об/мин
 • weight 455 кг
 • shutter actuation хидравлично задействане на шибърите, разделено дясно/ляво
TAURI 12 3000
 • type навесни
 • volume 3 000 л
 • working width 12 - 36 м
 • transmission ВОМ 540 об/мин
 • weight 500 кг
 • shutter actuation хидравлично задействане на шибърите, разделено дясно/ляво