Home About us

About us

Фирма Анимекс започва своята дейност през 1993 година с основен предмет на дейност търговия с резервни части за селскостопанска техника.
Днес, АНИМЕКС е сред водещите фирми на българския пазар за търговия със селскостопанска техника. Нашите представи за успех не само са отразени във финансовите параметри, в обема на продажбите и пазарния дял, но както се вижда и от обхвата и динамиката на растеж, от новите методи на управлене, основано на бизнес етиката.

Екипът на фирма АНИМЕКС е съставен от специалисти във всички сфери на селското стопанство, които методично биват обучавани от експерти от цяла Европа и непрестанно упорстват и търсят по-добри решения, за да посрещнат предизвикателствата на развиващия се пазар. Тяхното творчество и професионални умения ни позволяват да предложим на българските фермери иновативна, производителна, прецизна и икономична техника. Това означава, според мисията на компанията ни, да постигнем най-важната си цел – Да удовлетворим потребностите на клиентите ни.

За да отговорим на предизвикателствата на взискателния пазар във фирмата е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015.